Rijangst 2

Veel voorkomende symptomen bij paniek zijn:

Hartkloppingen, transpireren, trillen of beven, opvliegers of koude rillingen
ademnood of verstikkingpijn op de borst, misselijkheid of buikklachten
duizeligheid of flauwte, angst om zelfbeheersing te verliezen

Vaak is men bang voor een nieuwe aanval. Deze 'angst voor de angst' is kenmerkend voor mensen met een paniekstoornis.

Meer oorzaken van rijangst:

Een Post Traumatisch Stress Syndroom kan eveneens leiden tot rijangst. Na een verkeersongeval heeft iedereen wel een tijdje wat schrik in de benen, maar bij een PTSS blijft men het ongeval/trauma herbeleven. Men wordt steeds angstiger en vermijdt de plaats van het ongeval en vaak ook alle situaties die er maar enigszins op lijken.

Ook een specifieke fobie kan leiden tot rijangst. Voorbeelden hiervan zijn claustrofobie en acrofobie. Door deze angsten is men doodsbang voor bruggen, viaducten en tunnels.

Er bestaat ook zoiets als sociale angst. Deze groep met rijangst vindt het eng dat men in het verkeer te maken heeft met beoordeeld -en waargenomen te worden.

Rijangst kan ook voortkomen uit een obsessieve-compulsieve stoornis. Men heeft dan allerlei rituelen en dwanghandelingen nodig om zich door het verkeer heen te kunnen manoeuvreren.

Rijangst vanuit faalangst:

Faalangst kan zowel positief als negatief zijn. Bij positieve faalangst presteert men juist extra goed wanneer men gestresst is. Terwijl bij negatieve faalangst het stressniveau te hoog is om nog te kunnen presteren. Daarnaast is faalangst in 3 groepen te verdelen:

Cognitief: doordat men te zenuwachtig is kan men niet meer teruggrijpen op de kennis en kunde
die men reeds verworven heeft;
Sociaal: wat zullen anderen denken?
Motorisch: blokkeren van praktische vaardigheden.

Faalangst en perfectionisme gaan helaas prima samen. Deze groep wil rijden zoals het hoort en verwacht dat anderen zich ook aan de ( verkeers )regels houden. Wanneer dit niet gebeurt en ze zelf ook niet kunnen rijden zoals het hoort, maakt dat onzeker en angstig en kan het leiden tot rijangst.